Dejte šanci odborníkům: zaměstnejte kandidáty 50+

Dejte šanci odborníkům: zaměstnejte kandidáty 50+

Náborová krize nám ukazuje, že zkušených odborníků na trhu je stále málo, zejména pak v některých technických pozicích. Jenže ono tomu tak ve skutečnosti nemusí být. Velká část těchto odborníků pořád existuje, jen je přehlížíme, protože už jsou starší. Většina firem ve svých náborech přehlíží klíčové odborníky ve věku 50 let a více. Ovšem právě tito lidé nám mají často co nabídnout. Nakonec potom do firem přicházejí jako interim manažeři, po kterých je velká poptávka. 

Starší generace může přinést benefity i do mladšího kolektivu.

Populace stárne, ale firmy to nezohledňují

Populace stárne a lidé se dožívají vyššího věku. Spolu s tím se oddaluje také odchod do důchodu, ovšem velká část firem toto nereflektuje. Od určitého věku je pro ně kandidát zkrátka příliš starý a panuje přesvědčení, že je lepší zaměstnat mladšího člověka – často kvůli mnoha předsudkům, které nejsou založeny na pravdě. Mnoho firem se tak zbytečně připravuje o kvalitní pracovníky, kteří rozhodně mají co nabídnout. 

Nakonec se zaměstnávání starších osob stejně firmy nevyhnou, protože v některých oborech nebude mít odborníky kdo nahradit. Už teď se ukazuje, že na některých technických pozicích zkrátka náhrady nejsou a na tři odcházející odborníky do důchodu připadá pouze jeden uchazeč. 

Zastoupení obyvatel 50+ se stále zvyšuje

Zatímco v roce 2020 byl podíl obyvatelstva v České republice nad 50 let zhruba 4 182 000, v roce 2030 už by to mělo být 4 955 000 a v roce 2050 dokonce 5 346 000. Tedy o téměř 30 % více než v roce 2020. Podíl zaměstnaných ve věku 50 let a více je v České republice přibližně 60 %. Toto číslo však ještě má kam růst, ve vyspělejších ekonomikách je to 70 % a více.

Časem se bez zaměstnání starší generace firmy neobejdou.

Přicházíme o obrovské příležitosti

Na trhu tak firmy přichází o obrovské příležitosti. Starší lidé jsou většinou dobře zběhlí ve své profesi a nabízejí příležitost zaměstnat člověka se seniorními zkušenostmi na rozdíl od juniora. Zejména v dnešní době, kdy je poměrně vysoká fluktuace mladých zaměstnanců, už nehraje roli dlouhodobá investice, protože jak se ukazuje, průměrná délka práce u jednoho zaměstnavatele je u mladých do 30 let přibližně 4 roky. Starší zaměstnanec v tomto bude vůči firmě loajálnější a často vydrží ve firmě až do důchodu.

Je to váš případ a nebaví vás pozice v současné firmě? Poradíme vám, kdy je čas změnit práci

Zbavte se předsudků

A proč vlastně firmy nechtějí sáhnout po odbornících s věkem vyšším, než je 50 let? Zejména kvůli předsudkům, které jsou ale postaveny na mylných stereotypech. Například mají představu, že starší zaměstnanec se nebude chtít učit novým věcem, nebo že bude méně výkonný a často nemocný. Opak je většinou pravdou. Například takzvaný sick day si podle průzkumů berou starší zaměstnanci až o 40 % méně než mladší kolegové. Navíc se většinou učí stejně rychle a často projevují i větší zájem. 

Jaké výhody přináší starší zaměstnanec?

  • Sníží se fluktuace, protože zaměstnanci starší 50 let už většinou nechtějí budovat kariéru. Zpravidla už určité pracovní pozice dosáhli, teď už hledají hlavně stabilitu. Pokud jim ji nabídnete, mohou u vás spokojeně vydržet až do důchodu (a často mohou pracovat i v důchodě, pokud budou spokojeni).

  • Pracovní výkon je srovnatelný a stabilnější, protože starší zaměstnanci k práci přistupují zodpovědněji než mladá generace. Nezaznamenávají takové pracovní výkyvy jako například mileniálové.

  • Mají několikaletou praxi a přicházejí často už se seniorními zkušenostmi, které nejsou jen odborné, ale třeba mají také širší škálu měkkých dovedností.  

  • Jsou vyrovnanější a méně konfliktní, protože za svou pracovní kariéru už zažili mnoho vypjatých situací a konfliktů, proto jsou díky zkušenostem většinou nad věcí a zachovávají si zdravý odstup.

  • Odolnost vůči nadměrnému stresu je u nich většinou vlastnost, kterou si za svou kariéru vybudovali. Nehroutí se pod nátlakem a efektivně řeší úkoly. 

  • Méně čerpají pracovní neschopnost a nejsou zatíženi péčí o děti. To zaměstnavateli často ušetří nemalé náklady. Jejich docházka je lepší a plně se soustředí na práci.

Neváží si vás jako odborníka kvůli věku? Možná je ten správný čas stát se interim manažerem. Budete dělat stejnou práci, jen se stanete pro firmu nenahraditelným profesionálem a tomu bude odpovídat i váš plat. 

Různorodost týmu je velké plus

Různorodost týmů je často klíčovým prvkem úspěchu. Kombinace mladších a starších zaměstnanců přináší nápady a často svěží, ale přitom realistický pohled na problémy. To vede k inovativním řešením. Starší pracovníci pak mohou působit v odborné rovině jako mentoři a předávat cenné dovednosti a znalosti. Ukazuje se, že takové týmy jsou silnější a stabilnější. 

Vyhledávaní interimové a přehlížení zaměstnanci

Paradoxní je, že velká část interim manažerů je právě ve věku okolo 50 let. Zatímco jako zaměstnance a skutečné odborníky je zaměstnavatelé přehlížejí, jako interim manažery je vítají. Ukazuje se, že pro velkou část společností jsou interim manažeři zcela nenahraditelní. Například tato situace nám ukazuje, že tito starší odborníci stále hrají obrovskou roli na pracovním trhu. Jen je potřeba je znovu objevit.