Jsme tým

Kde je vůle, je i cesta...

Jsme moderní konzultačně-poradenskou firmou, která si zakládá na inovativním přístupu. Stále vyhledáváme novinky a trendy na našem trhu. Snažíme se tak být krok před konkurencí, abychom svým klientům přinesli vždy něco navíc. Ke každému projektu přistupujeme se vší zodpovědností a cílevědomostí, se svěžím vhledem. Snažíme se být inspirativní a přinést do firem pozitivní impulz.

Problémy bereme jako příležitost. Řídíme se heslem „Kde je vůle, je i cesta.” Díky tomu řešíme problémy komplexně a do hloubky, řešíme příčiny, nikoli důsledky. Vše děláme tak, abychom se pod svou práci mohli hrdě podepsat.

Kde všude působíme?

Naší specializací je především logistika, kvalita, výroba (LEAN) a projektové řízení. Interimy vám rádi zajistíme napříč všemi automotive odděleními – například z oblasti financí, IT, SAP, HR, BOZP a mnoha dalších.

Stavíme na zkušenostech od roku 2006

Společnost Automotive Interims, s.r.o., jsme založili v roce 2015 jako ambiciózní firmu poskytující interim konzultanty. Postupně jsme se začali orientovat na komplexnější problémy, proto tuto oblast propojujeme také s koučováním a leadershipem. Právě díky tomu můžeme nabídnout klientům víc než běžná konkurence. Stavíme ale na zkušenostech našeho majitele a zakladatele Stanislava Baťka, který je získával už od roku 2006, tehdy ještě na volné noze. Díky tomu známe trh z obou stran.

Fast, with quality and results

When in need of a fast, quality and qualified help for six months or a year, we make use of the service of interim managers. A few projects were realized with Automotive Interims. Prompt communication, quality candidates and corresponding results. This has always been a kind of cooperation to rely on. Should we need an interim manager, we will get in touch with Automotive Interims.

Petr Martínek, Plant Manager Interplex

There are no invincible obstacles

We are to appreciate mainly the way of the project leadership about the interim Logistics Manager Martin Š. He increased the motivation of our employees and together with them he managed to solve the majority of important tasks in our plant. Even goodly hurdles are a challenge to face.

Maxim Malsagov, Deputy GM Magna

Leading effectively in the time of changes

My goal, as the new director of the Interplex plant, was to stabilize the team. The current Logistics Manager had different ideas and imaginations that´s why we substituted him with the interim manager Jan from Automotive Interims. He was able to get in touch and involved with the whole team of logistics, suggested optimal capacities of people and led the whole department effectively. We gained time to get a new Logistics Manager. Jan handed him over the work after half a year and supported him and stack up for him on his position for a few months so that we would prevent risks and complications at the handover. Thanks to this, the changeover worked out well and the follower of the Logistics Manager is top-notch.

Petr Martínek, Plant manager Interplex

Finding the solution in both an energetic and eager way

The vigorous cover specialist Eliška from Automotive Interims helped us find solutions in the field of covers in an involved and eager way. Despite a complicated situation in our plant, her highly professional approach brought us quick results, which we would like to appreciate.

Maxim Malsagov, Deputy GM Magna

Hledat řešení energicky a s vervou

„Energická obalová specialistka Eliška z Automotive Interims nám angažovaně a s vervou pomáhala s hledáním řešení v problematice obalů. Její vysoce profesionální přístup nám i přes složitou situaci v našem závodě přinesl rychlé výsledky, za což bychom jí rádi poděkovali.“

Maxim Malsagov, Deputy GM Magna

Efektivně vést v období změn

„Jako nový ředitel závodu Interplex jsem měl za úkol stabilizovat tým. Stávající manažer logistiky měl rozdílné představy, proto jsme ho nahradili interim manažerem panem Janem z Automotive Interims. Rychle našel řeč s celým týmem logistiky, navrhl optimální kapacity lidí a efektivně vedl celé oddělení. Získali jsme čas najít nového manažera logistiky. Pan Jan mu po půl roce působení u nás předal práci a několik měsíců ho v  jeho pozici podporoval a stínoval, abychom předešli rizikům a komplikacím při předání práce. Díky tomu došlo k hladkému přechodu a nástupce manažera logistiky vše zvládá na jedničku.“

Petr Martínek, Plant manager Interplex

Není nezdolných překážek

„U interim manažera logistiky Martina Š. z Autotomotive Interims oceňujeme zejména způsob, jakým celý projekt vedl. Zvedl motivaci našich zaměstnanců a společně s nimi během krizové situace v našem závodě vyřešil většinu důležitých úkolů. I nemalé překážky jsou výzvou ke zdolání.“

Maxim Malsagov, Deputy GM Magna

Rychle, kvalitně, s výsledky

„Když potřebujeme rychlou, kvalitní a kvalifikovanou pomoc na šest měsíců nebo na rok, využíváme služeb interim manažerů. Několik projektů jsme realizovali s Automotive Interims. Rychlé jednání, kvalitní kandidáti a odpovídající výsledky. Vždy šlo o spolupráci, na kterou se dalo spolehnout. Pokud budeme potřebovat interim manažera, určitě znovu oslovíme Automotive Interims.“

Petr Martínek, Plant manager Interplex

Naše vize a hodnoty

Umožňujeme firmám zažít úspěch díky propojení s našimi odborníky. Naše firemní kultura podporuje otevřenou komunikaci, fair play a osobní rozvoj. Jsme profesionálové v automobilovém průmyslu. Reagujeme rychle – příjímáme výzvy a řešíme problémy. Naším hnacím motorem je úspěch a spokojený zákazník.

Přijímáme výzvy

Na dění nejen v automobilovém průmyslu reagujeme rychle. Přijímáme přicházející výzvy a řešíme problémy. Stavíme na našich odbornících a díky tomu umíme firmám pomoct v krizi a umožnit jim znovu zažít úspěch.

Komunikujeme otevřeně

Profesionální přístup a naprostá transparentnost je nám vlastní. Se zákazníky komunikujeme otevřeně a upozorňujeme na rizika a problémy, které je potřeba řešit. Zkrátka jednáme fér a na rovinu ve společný prospěch.

Osobní rozvoj

Víme, jak důležitá je motivace. Podporujeme týmy i jednotlivce k dosažení společných cílů. Nezanedbáváme ani firemní kulturu, která je často prvotním problémem firem v krizi.

Dobré vztahy a výsledky

Naším motorem je úspěch a spokojený zákazník. Snažíme se vytvářet příjemnou a uvolněnou atmosféru, ve které můžeme jednat na rovinu a fair play. Pak je snazší společně dosáhnout vítězství.

 • Dočasná náhrada

  Vypadl vám ze dne na den zaměstnanec nebo potřebujete náhradu za mateřskou dovolenou? Poskytujeme manažery i odborníky na dobu určitou, kteří rychle naskočí do projektu a stanou se jeho výkonnou součástí.

 • Náběh nových projektů

  Nové projekty jsou náročné na kapacity lidí. Proto vás podpoříme navýšením kapacit. Dodáme vám specialisty nebo manažery, kteří se velmi rychle zorientují a povedou projekt správným směrem.

 • Velká fluktuace lidí

  Už řadu let pracujeme s velkými zákazníky a jejich firemní kulturou. Zjistili jsme, že ve firmě lidé velmi rychle vyhoří kvůli špatným vztahům s kolegy. Připravili jsme proto sérii workshopů zaměřených na osobní rozvoj, rozvoj týmů, komunikaci a motivaci lidí. Výsledkem je rozvíjející se zdravá firemní kultura a výrazné snížení fluktuace.

 • Tým netáhne za jeden provaz

  Analyzovali jsme, proč týmy efektivně nespolupracují a navrhli jsme řadu školení a workshopů, které výrazně zlepšují komunikaci a vztahy mezi lidmi. Zároveň se zvyšuje celkový výkon a dlouhodobá ekonomická udržitelnost firmy.

 • Nezávislý pohled odborníka

  Ukazuje se, že firmy mají často problém s efektivitou práce. Obecně je prostor k optimalizaci procesů a vedení lidí. Odhalíme základní příčiny problémů a navrhneme možná řešení. Sami si pak vyberete nejvýhodnější řešení přímo na míru vaší firmě.

Řešení svých starostí máte na dosah

Víme, jaké problémy vás zrovna trápí. A nejspíš jsme je už několikrát řešili. Nechte si ukázat správný směr.

Vyplňte bez mezer a specialních znaků např: 777456098