Kdo je interim manažer a jaké má vlastnosti

Kdo je interim manažer a jaké má vlastnosti

Interim manažer je především odborník, naprostá špička ve svém oboru. Využívá je mnoho firem, ale nemluví o nich, nechlubí se tím, přestože jsou pro ně klíčově důležití. Interim ve firmě působí na omezenou dobu, zpravidla 3 až 6 měsíců. Přestože se to zdá jako krátká doba, zvládnou během ní několik často životně důležitých změn, které udrží firmu v kladných číslech. 

Jak si představit interim manažera?

Hlavním rozdílem od managementu firmy je fakt, že interim manažeři, jsou najímání na dobu určitou. Nepůsobí ve firmě zpravidla dlouhodobě, a právě to jim často dává nadhled a možnost, přijít s originálním a inovativním řešením problémů. Firmy se interim manažery nechlubí, protože si je najímají většinou v době, kdy prochází nějakou těžkou výzvou, na kterou sami nestačí. A během poslední doby zájem o interimy stoupá, to může značit těžkou dobu pro byznys. 

Interim manažer je odborník, který je velmi často na úrovni top managementu. Má za sebou úspěšné projekty a výsledky. Jenže na rozdíl od klasického managementu ve firmách není jen teoretik, ale své teorie a návrhy implementuje do praxe, je zodpovědný za celý řetězec, například od analýzy problému, návrh správného řešení až po jeho implementaci a následný udržitelný chod.

Například naši klienti si nejvíce cení právě toho, že naši interim manažeři dotahují věci do konce. Zastřeší celý projekt a vše řeší komplexně.

Kdy interim manažer přichází do firmy? 

Častým obdobím, kdy firmy sahají po interim manažerech, je krize nebo naopak období růstu, kdy ve firmě nabíhají nové projekty.. Ukázalo se to například v období pandemie, kdy na začátku sice zájem o interimy poklesl, ale s prohlubující se krizí naopak velmi rychle rostl. Firmy hledaly východisko ze složité situace a vlastní odborníci jim na to zkrátka nestačili. Interimové už mají tolik zkušeností, aby dokázali vnímat krize jako výzvy a firmu z nich vyvést.

Interim ale do firmy může přijít i jindy, prakticky kdykoli to dává smysl a firma si dokáže spočítat, že se to vyplatí. Interim manažer tak neřeší jen krize, ale naopak napomáhá s expanzí do zahraničí, případně ze zahraničí. Často také ve firmách zavádí nové procesy, obchodní a marketingové strategie a jiné inovace. Nebo prostě jen nahrazuje manažera v době, kdy se hledá interní náhrada. Případně stávajícího manažera na dočasnou dobu podporuje, tomu se říká “support”. 

Interim manažer vnímá výzvy a je proaktivní

Samozřejmě, že zkušenosti jsou pro interim manažera nepostradatelné. Ovšem u nás v Automotive Interims hledáme u interim manažerů ještě další vlastnosti. Naši interimové jsou skutečnými lídry, kteří motivují celý tým k dosažení společného cíle. Přinášejí inspiraci a svěží energii, ale také v lidech probouzejí chuť se zlepšovat. Právě důraz na rozvoj týmu je důležitý. 

Zde platí jednoduché motto – obklopujte se pozitivními a úspěšnými lidmi.

Ukazuje se, že podstatná část problémů ve firmách je způsobena nefunkčním týmem. Je proto důležité mít interim manažera, který to odhalí a motivuje nejprve jednotlivce, ale potom i celé týmy, aby takzvaně táhly za jeden provaz správným směrem. Interim tak týmy obohatí nejen o cenné know-how, ale také je motivuje a stane se jejich silnou součástí. 

Interim nabízí osvědčené metody řešení problémů Best Practice. Vyzkoušel je v několika firmách a ví, že fungují. A přestože každá výrobní firma je lehce odlišná, základ je téměř stejný. Proto je možné tyto zkušenosti až na drobné modifikace uplatnit.