Objevte výhody interim projektů: v zahraničí už je znají

Objevte výhody interim projektů: v zahraničí už je znají

Interim manažeři se v českých firmách ještě naplno nevyužívají. Přesto ale nejsou ničím výjimečným. Mnoho firem pořádně neví, v čem jim bude interim manažer přínosný. Neumí si představit, že interim manažer může firmě výrazně pomoct v mnoha ohledech. Například v zahraničí je spolupráce s interim manažerem na interim projektech zcela běžná. Podívejte se, v čem pro vás bude interim manažer velkým přínosem.

Jak je to s interim projekty v zahraničí?

Například v Americe roste poptávka po interim manažerech každý rok přibližně o 20 až 40 %. Jedná se o nejvyhledávanější konzultační službu. Nicméně společnosti hledají dočasné manažery také v jiných částech světa. Interim projekty jsou velmi rozšířené právě ve vyspělých ekonomikách. Nedávný průzkum ukazuje, že až 57 % interim manažerů pracuje v mezinárodních společnostech.

Najít dnes kvalifikovaného manažera je nadlidský úkol

Mnoho firem hledá schopné manažery jako interní zaměstnance. Ovšem najít takového manažera je stále vzácnější. Není výjimkou, že zkušeného manažera, který by zvládl vést například výrobní oddělení, můžete hledat několik měsíců až let. Takový nábor je pomalý, má vysoké náklady, a hlavně vám mezitím utíkají příležitosti. Přitom se nabízí snadné řešení, a to vytvořit interim projekt a dosadit interim manažera, který se o vše postará.

Přečtěte si také, kdo je interim manažer a jaké by měl mít vlastnosti. Zjistíte, že nejde pouze o manažera, ale je to především lídr s obrovskými zkušenostmi a přesahem.

Interim manažer je naprosto flexibilní a může do projektu naskočit téměř hned. Navíc má mnohaleté zkušenosti z jiných firem a svému oboru dokonale rozumí. Právě jeho zkušenosti a Best Practice dávají celému projektu velkou šanci na úspěšné dotažení. Interim manažer není jen konzultant, ale navrhnuté postupy aplikuje například do výroby a celkově je zodpovědný za celý projekt.

Proč je interim projekt pro vaši firmu výhodnější?

Existuje mnoho výhod, proč se vyplatí najmout do firmy interim manažera. Může například vést projekty, pro které nemáte kvalifikovaného manažera. Stejně tak může sloužit jako rychlá náhrada nebo vám pomůže pokrýt chybějící kapacity. Podívejte se detailně na některé výhody, které interim manažer přináší.

1. Může rychle obrátit vaše podnikání k lepšímu

Velmi často se firmy na interim manažery obracejí v době, kdy podnik prochází krizí. Během poslední doby to byla například koronavirová krize, ale může to být také krize jen jednoho odvětví nebo firmy. Krize se objevují z ničeho nic, ale dokážou ohrozit celou organizaci. Interimové mají s krizí zkušenost a umí firmy naopak z krize vyvést a obrátit podnikání v ziskové.

2. Zajistí stabilitu během období změn

Interimové mají často také úkol, aby zajistili stabilitu během větších změn. Často to může být odchod vedoucího pracovníka, který znamená pro firmu velkou nestabilitu. Interim manažer ho ale dokáže velmi rychle zastoupit a celý projekt stabilizovat. Nový interim manažer nejdříve zajistí stabilitu a poté zvýší produktivitu zaměstnanců. Stane se lídrem, který přináší zkušenosti, inspiraci a motivaci.

3. Projektové řízení mají v malíčku

Výhodou interim projektů je, že interim manažer dokáže velmi dobře zastat pozici projektového manažera. Zodpovídá za chod celého projektu, proto si vše pečlivě hlídá a plánuje. To je ve výsledku velmi efektivní řešení, které zvyšuje šance na úspěšné dodání projektu.

4. Jsou nákladově efektivní

Na rozdíl od jiných zaměstnanců, platíte interim manažery pouze, když jsou v práci. Prakticky s sebou nepřináší žádné další náklady navíc. Neplatíte sociální odvody, zdravotní pojištění, dovolené, příspěvky a další náklady. Zároveň je jednání interim manažera plně transparentní. Přesně víte, za co platíte. Zároveň samozřejmě budete vědět, kolik vás celý projekt bude stát.

5. Nemají klapky na očích

Problém současných manažerů ve firmě také bývá, že mají klapky na očích, případně se naučili některé škodlivé stereotypy. Oproti tomu interim manažeři nejsou zatíženi politikou ani kulturou dané firmy. Stejně tak projekty analyzují z nových úhlů a dívají se na ně skrze úplně odlišné zkušenosti. Díky tomu mohou přinést nové objevy, a hlavně svobodně pracovat.

Najměte si interim manažera

Přemýšlíte o tom, že byste interim manažera rádi vyzkoušeli? Nebo máte projekt, u kterého jste si jisti, že by bylo výhodnější ho realizovat jako interim projekt? Existuje hned celá řada situací, kdy se interim manažer hodí. Ozvěte se nám, pomůžeme vám rozklíčovat, jestli má využití interim manažera ve vašem případě smysl, a co by vaší firmě mohl přinést. Naši interimové mohou nastoupit téměř ihned.