Co je to interim management: úspora kapacit a nové know-how

Co je to interim management: úspora kapacit a nové know-how

Slovo „interim management“ nebo „interim manager“ se v poslední době používá stále častěji také v českých firmách. Přitom v zahraničí není interim management žádnou novinkou a těší se velké oblibě. Spolupráce s interim manažerem je tam zcela běžná a jedná se o nejvyhledávanější konzultační službu. Zjistěte, v čem je interim management tak velkým přínosem, a jak vám může pomoct zlepšit nejen chod firmy.

Interim management je nedílnou součástí moderních firem a stále více stoupá jeho popularita.

Interim management: především úspora kapacit a nové know-how

Interim management je ve své podstatě dočasné řízení podniku nebo jeho části. Interim management se využívá zejména v případě, kdy firmy nebo jiné organizace potřebují řešit krátkodobé nebo důležité úkoly, které vyžadují odborné zkušenosti a znalosti, kterými nikdo ve firmě dostatečně nedisponuje (nebo je projekt tak rozsáhlý, že ho sám nezvládne řídit).

Interim managementu se věnuje interim manažer, tedy odborník, který za sebou má dostatečné zkušenosti v daném oboru. Jeho cílem je navrhnout rychlé a nejlepší možné řešení, díky kterému se podaří vyřešit problém nebo dosáhnout jiných cílů projektu – například snížit chybovost ve výrobě. Spolu s interim manažerem přichází také důležití know-how, které obohatí váš interní tým.

Tlačítko Poptat interim manažera.

  • dokonale rozumí problematice a umí implementovat nejlepší funkční řešení
  • rychle se orientuje v řízení firem
  • je nakloněn inovacím
  • orientuje se na výsledek

Interim manažer je odborník, který přináší know-how, zároveň je tým lídr a motivuje k lepším výsledkům.

Interim management a jeho typy

Není interim management jako interim management, existují různé typy, které se vzájemně liší. Především se může jednat o změnový interim management, když firma potřebuje provést změnu svého fungování v krátkém čase. Typicky sem spadá krizový nebo transformační management.

Projektový interim management se využívá, pokud je potřeba implementovat nebo vést konkrétní projekt. Většinou se jedná o krátkodobé projekty, ale často o to náročnější.

Substituční interim management se stará o obsazení volných pozic, například, pokud potřebujete rychle obsadit pozici manažera, který skončil na hodinu. Případně se využívá u mateřských dovolených a podobně.

Kdy se interim management vyplatí?

Situací, kdy je interim management správnou volbou, je hned několik. Firmy po interim managementu zpravidla sahají, pokud firma prochází krizí a potřebuje se rychle dostat do kladných čísel. Jenže interim manažer zdaleka není jen krizový manažer. Podívejte se na několik situací, kdy byste měli zvažovat najmutí zkušeného interim manažera, který by vám pomohl.

Existují přesné situace, kdy se vyplatí najmout interim manažera. A není jich málo.

Mezery v řízení projektu

Interim management využijte v případě, že vedoucí pracovník dočasně (nebo natrvalo odchází). Pro firmu může být velmi obtížné najít rychle interní náhradu. Proto je interim manager vhodným dočasným řešením, díky kterému zajistíte bezpečné fungování firmy.

Nové důležité projekty

Některé firmy rostou velmi rychle a s tím přichází také potřeba interim manažera a interim managementu. Často se zjistí, že není možné dokončit projekt, ať už z důvodu chybějících znalostí nebo z nedostatku kapacit. Oboje pomohou vyřešit interim manažeři nebo interim specialisté.

Restrukturalizace firmy

Dalším typickým příkladem, kdy je potřeba interim managementu na místě, je restrukturalizace firmy. Tento proces je opravdu velmi náročný, proto se vyplatí sáhnout po někom, kdo má zkušenosti. Navíc je většinou krátkodobého charakteru, takže se nevyplatí najmout interního člověka.

Transformace firmy

Interim management vám může být dobrou oporou také při transformaci firmy. Transformace výrobních procesů nebo digitalizace vyžaduje specifické odborné znalosti. Proto je dobré situaci nepodcenit a najmout interima, který má potřebné zkušenosti.

Krizové situace

Firmy často vnímají interim management jako pomoc, která může pomoct firmě čelit krizi. Obracejí se na HR interimy v období propouštění nebo řeší interim logistika v případě, že sklad nezvládá expedovat. Ano, interimové jsou dobrou volbou také v krizových situacích, ale ještě lépe pomocí nich můžete problémům předcházet.

Nestranný audit

Pomocí interim manažera můžete provést audit oblasti, které nerozumíte. Zjistíte, jestli váš interní člověk vede projekt dobře, nebo by bylo vhodné udělat určité změny. Interim manager vám dá jasné doporučení.

Transparentnost interim managementu

Interim management by bez transparentnosti nemohl existovat. Transparentnost je důležitým aspektem interim managementu – pomáhá udržovat důvěru mezi klientem a interim manažerem. Současně je důležité, aby byly jasně definovány všechny cíle a úkoly, a také aby byly měřitelné. Dávno už neplatí, že interim je pouze konzultant, který vám dá doporučení bez jasné odpovědnosti. Výsledky interim manažera můžeme dnes přesně měřit.

Tlačítko sloužící k poptání interim manažera.

Kdo je Interim manager?

Jak už zaznělo, interim manager je odborník, který se specializuje na krátkodobé projekty nebo na dočasnou náhradu vedoucího pracovníka. Interim projekty bývají zpravidla na několik měsíců, a to na 3 až 6. Interim manager musí mít dostatek znalostí z oboru a zkušeností. Zároveň by měl být schopný se rychle adaptovat na nové prostředí a efektivně rozhodovat a jednat.

Interim manažer v Automotive Interims

U nás v Automotive Interims jsou interim manažeři zkušení profesionálové, kteří za sebou mají několik let praxe. Kromě toho ale musí mít úspěšné projekty a zároveň cenné know-how. Jedině tak mohou být dobří manažeři po odborné stránce. Potřebují mít ale i další vlastnosti, především musí být oporou týmu a koučem, který motivuje tým táhnout za jeden provaz k cíli. Tyto vlastnosti jsou klíčové pro úspěšné řízení projektů a dosahování cílů.

Proč je interim management tak oblíbený?

Oblíbenost interim managementu stoupá také v České republice. Dalo by se říct, že s každým úspěšným projektem se interimové do povědomí firem dostávají stále víc a víc. Na rozdíl od hledání zaměstnance má interim mnoho výhod, které z principu u zaměstnance nenajdete. Zákazníci si cení především flexibilitu a profesionalitu interimů, vnímají je doslova jako „svěží vítr, který přináší pozitivní změny a motivuje“, jak doplnil jeden z našich zákazníků.

Naši interim manažeři jsou zkušení a pracují na projektech, na které mohou být hrdí.

Transparentní návratnost investice

Interim manager je placen na základě dosažených výsledků, ne na základě toho, že chodí do práce. Má jasně stanovené cíle a transparentní ohodnocení. Díky tomu víte, jak a kdy se vám investice vrátí.

Flexibilita

Předností interimů je flexibilita – jsou schopni nastoupit ihned. Navíc díky svým zkušenostem se interim manager rychle zorientuje v novém prostředí.

Know-how

Přináší do firmy know-how, protože podobné projekty zná, ví, kde mají firmy mezery a využívá svojí kvalifikaci v oboru. Často svůj obor přesahuje, a to například do oblasti rozvoje týmů a podobně.

Objektivita a upřímnost

Interim je objektivní, řekne vám na rovinu, jak se věci mají, kde je prostor ke zlepšení. Dá vám svá doporučení. Ví, že ve firmě nebude dlouhodobě, proto je upřímný a objektivní.

Odpovědnost za projekt

Interim manažer není konzultant, přebírá roli za celý projekt, který řídí. Je na odpovědnost zvyklý a nebojí se dělat důležitá rozhodnutí.

Interim management v České republice

V České republice je interim management ještě stále specifický. Nevyužívají ho všechny firmy, ani ho neznají. Stále je tady velká poptávka po interimech jako krizových manažerech, když je potřeba zachránit podnik.

Průkopníci v interim managementu jsou u nás především automobilky, a to díky jejich zahraničnímu přesahu. V oblasti automotive je poptávka především po projektových manažerech a logisticích. Situace se však lepší.

Dokonce v České republice existuje Česká asociace interim managementu, která sdružuje interim manažery, zprostředkovatele interim manažerů a zájemce o interim management. 

Jaké další pozice interim manažer nejčastěji obsazuje?

Velmi často to bývají specifické a odborné pozice, a to především z výroby nebo logistiky. Nicméně interim se může uplatnit také v oblastech financí nebo projektového řízení. Nevíte, jestli bude interim management vhodný také k řešení vašich problémů ve firmě, a jakého interim manažera budete potřebovat? Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

FAQ: co vás o interim managementu nejvíc zajímá?

Co je interim management

Wikipedie definuje interim management jako dočasné nebo přechodné vedení firmy. Dočasné nasazení manažera do organizace, která chystá zásadní změnu. Celkové znění definice si můžete dohledat na české Wikipedii. Stejně tak vnímáme definici i my. Interim management se využívá při řešení problémů, ale třeba i expanzi na další trhy.

Jak se stát interim manažerem?

Abyste se stali interim manažerem, je potřeba mít zkušenosti v oblasti managementu a stejně tak odborné znalosti z oboru, ve kterém chcete působit. Samozřejmě i potřebnou praxi. Pokud přemýšlíte o kariéře interim managera, podívejte se, které interim pozice aktuálně obsazujeme pro naše klienty.

Na jaké pozice se interim management často využívá?

Pozic, kde se interim management uplatňuje, je mnoho. Typicky jsou to pozice z oblasti logistiky, ale není to pravidlem. Často se hledá manažer logistiky, inženýr kvality, koordinátor logistiky, disponent logistiky nebo třeba SAP specialista.

Proč interima od Automotive Interims?

Protože nejsme jen personální agentura, ale především jsme profesionálové na interim management, kteří vybírají jen ty nejlepší interim manažery. Specializujeme se především na oblast automobilového průmyslu, kde máme největší zkušenosti a ve které jsme jedničkou v oboru. Poskytuje profesionální služby, včetně výběru a školení vhodného kandidáta, vedení projektů a zajištění výsledků.

Jak dlouho trvá najít manažera na interim projekt?

To je individuální. V některým případech jsme schopni vám najít vhodného interim manažera v rádu dní, například do týdne. U některých specifických pozic to může trvat i déle. Vždy záleží na konkrétních faktorech, jako je například rozsah projektu, lokalita a potřebné zkušenosti manažera.