Být každý den lepší verzí sebe sama 

Být každý den lepší verzí sebe sama 

Příběh naší rychle se rozvíjející firmy začal v roce 2006. Tehdy to byl vlastně ještě můj příběh – příběh Stanislava Baťka. 👷‍♂️ Vzpomínám si na to jako dnes. Pracoval jsem tenkrát jako operátor na výrobní lince. Jako první zkušenost s automotive segmentem mi tato pozice hodně dala. Vlastně nastavila moje vnímání pro „automotive standard – nebýt ní, nejspíš by dnes nebyla ani Automotive Interims. 

Na lince bylo dobře, ale měl jsem silnou vnitřní motivaci – vždy jsem ji měl a zůstala mi dodnes – kdy je mým motorem u náročných projektů. 🚀 Díky mé snaze a motivaci jsem se zanedlouho dostal na oddělení nákupů, kde jsem ještě několik let sbíral cenné zkušenosti. 

První kroky na volnou nohu

Rozhodnutí vykročit na volnou nohu nebylo lehké. Když se ale ohlédnu zpětně, bylo jedno z nejlepších v mém životě. A tak to přesně bývá, nenáročná cesta většinou nikam nevede, ale pokud vystoupíte z komfortní zóny, může vám přinést nečekané. 👍 Přesvědčil jsem se o tom několikrát. Tak začala má dráha volnonožce, přesněji konzultanta pro nákup a logistiku. ✅

💡 „Nenáročná cesta vás nikam nedovede. Vystoupit z komfortní zóny je tím nejlepším, co pro sebe můžete udělat.“

Když jsem se dostal na „druhý břeh“ – PRODEJ, zjistil jsem, že je to mnohem těžší, než jsem si myslel. Člověk musí ze své komfortní zóny vystupovat ještě častěji. Zkušenosti jsem ale během těch několika let sbíral mnohem rychleji než v zaměstnání. Růst v mé odbornosti byl enormní – a právě to mě ještě víc naplňovalo, motivovalo se posouvat. Soustředil jsem se na posun, nehledal jsem důvody, proč to nejde – a že by se jich našlo. Teď zpětně jsem za svou dřinu vděčný. 

Nešlo by to bez mentorů

Na své cestě jsem potkal několik zajímavých osobností. Rád bych zmínil především Honzu Korbela z firmy Vektoring a vzdal mu velké díky. 🙏🏻 Prošel jsem několika workshopy zaměřenými na spolupráci, komunikaci a prodejní dovednosti. Postupně jsem se začal posouvat dál, abych mohl být každý den lepší verzí sebe sama. Ta cesta za to určitě stála, protože dnes vidím silný tým se stejnými hodnotami, který kráčí společným směrem. A na to jsem hrdý. ❤️