Projekty

Disponent logistiky

Podpora stávajícího týmu disponentů logistiky z důvodu nových projektů na dané období.

Manažer logistiky

Posílení kapacit útvaru kvality z důvodu nových projektů a kvalitativních problémů u zákazníka.