Projekty

HR manažer

Vedení oddělení lidských zrojů v době restrukturalizace firmy.