Projekty

Disponent logistiky

Podpora stávajícího týmu disponentů logistiky z důvodu nových projektů na dané období.

Manažer logistiky

Posílení kapacit útvaru kvality z důvodu nových projektů a kvalitativních problémů u zákazníka.

Manažer kvality

Stabilizace a vedení útvaru kvality v rámci restrukturalizace firmy.

Výroba / LEAN specialista

Podpora činností výrobního ředitele v rámci stabilizace výroby a následná optimalizace procesů.

HR manažer

Vedení oddělení lidských zrojů v době restrukturalizace firmy.

IT / SAP specialista

Analýza dat, eliminace chybových hlášení COGI, programování nových SAP transakcí pro reporting.

HSE manažer

Manažer pro oblast bezpečnosti práce (BOZP) a enviromentání politiku firmy ISO 14001.

Coaching & Leadership

Transformace firemní kultury prostřednictvím koučování a školení managementu v oblasti vedení lidí ( Leadership)

Ředitel závodu

Restrukturalizace a stabilizace firmy na úrovni vrcholového managementu.

Projektový manažer

Projektové řízení pro transfer celého výrobního závodu.

Customer Quality Engineer / Launch

Projekt pro zákazníka měl zajistit kompletní náhradu klíčové osoby v rámci vedení kvality pěti na sobě nezvávislých evropských vývojových týmů.